HMS i Faber

Fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS er noe vi i Faber Bygg tar på alvor – våre kunder skal være trygg på at alle myndighetskrav, lover og regler blir oppfylt i byggeoppdraget. HMS-planer for hvert byggeoppdrag blir utarbeidet av oss, og her blir retningslinjene for prosjektet lagt.

Sikkerhet foran alt!

Våre tømrere bruker kun godkjente stillas og lifter. Vi har fokus på at tømrere og andre på byggeplassen ikke blir eksponert for miljøgifter og asbest – ved å foreta jevnlige vernerunder og kontroller på byggeplassen. Våre ansatte blir opplært i bruk av verneutstyr og innehar de sertifikater som trenges for den aktuelle jobben.

Et bevisst forhold til miljøet

Faber Bygg har fokus på kildesortering, og vi har oversikt over hva slags avfall vi produserer. Vi lager avfallsplaner og kildesorterer ved å bruke atskilte konteinere for forskjellige typer avfall.

I dag er det mange arkitekter og byggherrer som beskriver og ønsker bruk av eksklusive materialer, såkalte oversjøiske materialtyper. Vi i Faber Bygg sjekker ut om materialene som blir levert, er lovlig importert, og så godt det lar seg gjøre søker vi dokumentasjon på at tresortene ikke er fredet og omfattet av importforbud.

Vi som er eiere og ledere i Faber Bygg, kan glede oss over at vi har ansatte som er stolte av faget sitt. Og vi gjør alt vi kan for å tilby holdningskapende arbeid og godt miljø. Vi er overbevist om at medarbeidere som trives og som jobber i et stabilt og godt miljø, skaper trivelige og lønnsomme prosjekt til gode for både kunden og Faber Bygg.

Byggebransjen kan oppleve store konjunktursvingninger, og det kan derfor til tider være nødvendig å supplere vår faste stab med innleide tømrere. Faber Bygg bruker kun faste leverandører/utleiefirma, og vi har forsikret oss om at det er faglig sterke tømrere som kommer til oss. De er ansatt under skikkelige forhold og i samsvar med gjeldende lover og regler. Det er også en trygghet for våre kunder.

Vi tar HMS på alvor!

Serviceavdelingen

Vi hjelper med det aller meste!

Ledige Stillinger

Les Mer..

Referanselister

Vi har oppdatert våre referanselister med prosjekter gjennomført de siste par årene.

Se referanselister

Billedgalleriet

Her har vi samlet bilder fra en rekke av våre seneste oppdrag - alt fra boliger til kirkerestaurering.

Gå til referanser/billedgalleriet

Kontaktskjema

Har du spørsmål til oss, eller ønsker du at vi skal ta kontakt med deg vedrørende et mulig oppdrag, kan du klikke her og fylle ut vårt kontaktskjema.